1
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

น่าน

2
วัดสวนตาล

น่าน

3
วัดหัวข่วง

น่าน

4
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

น่าน

5
วัดภูมินทร์

น่าน

6
วัดพญาภูพระอารามหลวง

น่าน

7
ศาลหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง

น่าน

8
วัดพญาวัด

น่าน

9
วัดพระธาตุเขาน้อย

น่าน

ไหว้พระ ๙ วัด

เวลา 2019-06-28 18:31:24

แกลอรี่ภาพ