1
อ่างเก็บน้ำแม่อาง

แพร่

2
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

แพร่

3
หมอนไม้ไออุ่น

แพร่

4
วัดพระธาตุดอยก้อ

แพร่

5
น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง

แพร่

6
วัดศรีคีรี

แพร่

7
บ่อน้ำแร่แม่จอก

แพร่

เส้นทางท่องเที่ยวเอกลักษณ์อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เวลา 2019-06-28 18:43:56

แกลอรี่ภาพ