น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง

หมู่ 7 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น

น้ำตกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุด ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ รวม 7 ชั้น ระยะทางประมาณ 213 เมตร คล้ายบันได ลงมาจากยอดดอยแม่เกิ๋ง ซึ่งคำว่า "แม่เกิ๋ง" เป็นภาาาพื้นเมืองหมายถึงขั้นบันได ชั้นที่ 1 เหมาะสำหรับการเล่นน้ำมากที่สุด เพราะมีแอ่งน้ำกว้าง น้ำตกทั้ง

แกลอรี่ภาพ


Map Loading...